Program

10.00 -10.10 Åbning ved Astrid Carøe MF Arbejdsmiljøordfører for SF
10.10-10.15 Introduktion til dagen ved Torkil Menné, professor emeritus
Formiddag: Hvad ved vi og hvordan forebygger og behandler vi?
10.20-10.50 Arbejdsbetinget håndeksem: hvem får det? risikoerhverv og konsekvenser
v. Jojo Biel-Nielsen Dietz, læge, PhD.
10.50-11.00 Spørgsmål/dialog
11.00-12.00 Eksempler på forebyggelsestiltag på arbejdspladser i Danmark: Nu og i fremtiden
  • BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø. Har det nyttet?
    v. Bent Horn Andersen, Dansk Industri og Jan Toft Rasmussen, Dansk Metal (10 min + 5 min spørgsmål)
  • Arbejdstilsynet (AT) Arbejdstilsynets tilsynspraksis
    v. Muralee Bala (10 min + 5 min spørgsmål)
  • Arbejdsmarkeds Erhvervssikring (AES) Kort om AES og behandling af arbejdsbetingede eksemer
    v. senior arbejdsskadesagsbehandler Iben Kjær Jessen og sektionschef Vibeke Röhling (10 min + 5 min spørgsmål)
12.00-12.40 Frokost
Eftermiddag: Inspiration
12. 40-13.10 Den tyske forebyggelsesindsats
v. professor Swen M. John, Osnabrueck, Tyskland
(20 min digitalt på engelsk m. undertekster + 10 min spørgsmål)
13.10 -13.30 Resultater fra afprøvning af en tysk inspireret indsats i Danmark
v. professor Jeanne Duus Johansen (15 min +5 min spørgsmål)
13.30 -14.00 Kaffe og boder med materiale fra projektet
14.00 -14.30 Oplæg: hvad peger resultaterne fra projektet på?
Gruppearbejde: Behov og muligheder for ændringer. Forslag til forbedringer
14.30 -14.50 Dialog, opsamling på gruppearbejde
14.50- 15.00 Afslutning