Invitation

Vi havde set meget frem til at afholde Workshoppen “Arbejdsbetinget håndeksem – hvordan kan vi forebygge bedre?” i Proviantsalen mandag den 30. oktober 2023.

Vi ser os desværre nødsaget til at flytte Workshoppen til foråret.

Tid: 10.00-15.00

Sted: Proviantsalen i Provianthuset, Folketinget

Deadline: Kommer snarest

I workshoppen sætter vi fokus på årsager og konsekvenser ved arbejdsbetinget håndeksem og hvordan vi kan blive bedre til at forebygge.

Arbejdsbetinget håndeksem udgør ca. 1/3 af alle anerkendte arbejdsbetingede sygdomme, begynder ofte i de første år på arbejdsmarkedet, og kan påvirke både livskvalitet og erhvervsevne i rigtigt mange år.

I workshoppen præsenterer vi hvilke brancher, som er i særlig risiko for arbejdsbetinget eksem -og i hvilke brancher de unge er særligt udsatte, konsekvenser og omkostninger ved arbejdsbetinget håndeksem. Hvordan det går med de unge mennesker med arbejdsbetinget håndeksem, hvor lang tid må de døje med sygdommen og hvor mange må skifte job? Skal vi gribe tidligere ind med behandling, undervisning og bedre diagnostik?

I Tyskland har man udarbejdet succesfulde strategier til at modvirke de negative konsekvenser af arbejdsbetinget håndeksem. De erfaringer har vi forsøgt at tage læring af i Videnscentret for Allergi.

Noget tyder på, at der er plads til forbedringer i Danmark.

Citat fra en ung med arbejdsbetinget håndeksem:

At have håndeksem er forfærdeligt på så mange måder, og der bliver ikke taget ordentlig hånd om dem, der har det, inden det går galt

Workshoppen bygger på Videnscentrets viden og erfaringer og ikke mindst på et netop gennemført større forskningsprojekt finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden udført i regi af Videncenter for Allergi og i et bredt samarbejde1. Vi vil præsentere forslag og inspirere til nytænkning og dialog om forebyggelse af arbejdsrelateret eksem på tværs af systemer og organisationer.

Udpluk af resultater fra forskningsprojektet

  • Der er brancher hvor den typiske alder ved anmeldelse af arbejdsbetinget håndeksem er 24 år.
  • 2 år efter anmeldelse af et arbejdsbetinget eksem er personens gennemsnitlige arbejdstid og selvforsørgelse reduceret, mens dagpenge, kontakthjælp og sygedagpenge er stigende sammenlignet med 2 år før anmeldelsen.
  • 3 ud af 4 unge med anerkendt arbejdsbetinget håndeksem, er stadig syge 6 år efter, og at 4 ud af 10 har mistet deres job pga. deres eksem.

Vi inviterer alle med interesse for området til at deltage. Indtryk fra workshoppen vil indgå i projektets slutrapport som vil blive fremlagt for Arbejdsmiljørådet og Forligspartierne på arbejdsmiljøområdet.

  1. Projektgruppen:  Videncenter for Allergi, Hud-og Allergiafdelingen, Herlev-Gentofte Hospital Seniorforsker, Seniorforsker Mari-Ann Flyvholm, tidligere Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Arbejds- og miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital (overlæge Harald Meyer), Socialmedicinsk Enhed, Frederiksberg Hospital (Overlæge em. Sven Viskum), Swen John (professor)Institute for Interdisciplinary Dermatologic Prevention and Rehabilitation (iDerm), University of Osnabrück, Tyskland. Følgegruppen: Repræsentanter for Dansk Metal, FOA, Dansk Industri, Frisør og Kosmetikerforbundet, DOFK, Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen. ↩︎